Κατηγορίες

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Η Διοίκηση του Σωματείου Χειριστών Βοηθών Μηχανημάτων Έργου Μεσολογγίου ενημερώνει τα μέλη του ότι η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.».

Αντικείμενο της Πράξης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 1.150 ωφελούμενων / εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας) σε επιλεγμένα αντικείμενα με στόχο την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και κινητικότητας.


Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:


• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ• ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 90 ώρες θεωρητική κατάρτιση (δεν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση), και οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης.

• Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης

• Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (ασύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)• Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη.
Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει:

• Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης

• Να είναι (τουλάχιστον) απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης (συνολικά 450,00 € για 90 ώρες), με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά.


Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν:


• είτε ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ομοσπονδίας https://www.oxmee.gr/aitisi-symmetochis/

• είτε εντύπως ή με ταχυδρομική αποστολή κλειστού φακέλου στα γραφεία της ΟΧΜΕΕ: Βούλγαρη 1, 10437 Αθήνα.


Η «Αίτηση Συμμετοχής» πρέπει να συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά συμμετοχής (τα οποία πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση) ως εξής:
• Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

• Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

• Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης / Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας

• Αποδεικτικό έγγραφο τραπεζικού λογαριασμού.


Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 10/12/2021.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 09:00 μέχρι 13:00 και στο τηλέφωνο 2631022281.


Το Δ.Σ. του Σωματείου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *