Κατηγορίες

Προσωρινή διαγραφή από την ΕΣΗΕΑ για δημοσιόγραφους του ΣΚΑΪ λόγω αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς

Προσωρινές διαγραφές στον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ Βασίλη Παπαδρόσο και στον δημοσιογράφο Νίκο Υποφάντη, για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, στήσιμο απεργοσπαστικού μηχανισμού και σπάσιμο της απεργίας.

Πειθαρχικά ελεγκτέους για αντιδεοντολογική συμπεριφορά έκρινε τους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ Βασίλη Παπαδρόσο και Νίκο Υποφάντη το Πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ. Θυμίζεται πως είχαν παραπεμφθεί από την ΕΣΗΕΑ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο προκειμένου να απολογηθούν για το στήσιμο απεργοσπαστικού μηχανισμού και το σπάσιμο της απεργίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 6 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ στον Βασίλη Παπαδρόσο (διευθυντή ειδήσεων του ΣΚΑΪ) με ψήφους 4 έναντι 1. Η μειοψηφία ήταν υπέρ της επίπληξης με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας. Στον Νίκο Υποφάντη με ψήφους 4 έναντι 1, επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 4 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία ήταν υπέρ της επίπληξης με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΣΚΑΪ Βασίλης Παπαδρόσος και ο δημοσιογράφος του σταθμού Νίκος Υποφάντης υποστήριξαν πως δεν συμμετείχαν στην απεργία λέγοντας πως «υποχρέωση των δημοσιογράφων είναι η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών και ισχυρίζεται πως η άρνησή του, στη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, ήταν σύμφωνη με τις επιταγές του καταστατικού της Ένωσης».

Το σκεπτικό της Απόφασης όπως αναρτήθηκε στο site της ΕΣΗΕΑ

To ΠΠΣ, αφού έλαβε υπόψη τα απολογητικά υπομνήματα των εγκαλουμένων και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται ως ακολούθως:

Α. Ο πρώτος εγκαλούμενος συν. Β. Π., Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Σκάι, δεν αμφισβητεί το πραγματικό γεγονός, της μη συμμετοχής του στην απεργιακή κινητοποίηση στις 10.06.21 και 16.06.21.

Στο υπόμνημά του, επικαλείται το Προοίμιο του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ, που αναφέρεται στην υποχρέωση των δημοσιογράφων προς πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών και ισχυρίζεται πως η άρνησή του, στη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, ήταν σύμφωνη με τις επιταγές της ως άνω Καταστατικής διάταξης.

Όμως, το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ, ισχύει περισσότερο από μια τεσσαρακονταετία και η μακρόχρονη εφαρμογή του, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνειών, αλλά αντίθετα με σαφήνεια προσδιορίζει τη σημασία και την έννοια κάθε διάταξης. Τα αναφερόμενα στο Προοίμιο, περί υποχρέωσης των δημοσιογράφων, προς ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου, επισημαίνουν πράγματι το αντίστοιχο καθήκον των μελών της ΕΣΗΕΑ, όπως όλοι το αντιλαμβάνονται. Βέβαια, η διάταξη αυτή καθόλου δεν αναιρεί όσα διατυπώνονται με ακρίβεια στο εδάφιο ιζ’ του άρθρου 7, παρ. 1 του Καταστατικού, που ορίζει ότι τα μέλη της ΕΣΗΕΑ μεταξύ άλλων, οφείλουν: «Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως για απεργία». Και κατά την μακρόχρονη τεσσαροκονταετή πορεία, με βάση αυτή τη σαφή διάταξη, κάθε απεργοσπαστική συμπεριφορά, επέσυρε τα επιτίμια είτε με απόφαση του ΔΣ είτε των Οργάνων Δεοντολογίας. Έτσι, όλοι πλέον γνωρίζουν το τι ισχύει στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής υπευθυνότητας κάθε μέλους του Σωματείου μας, όσον αφορά τις κινητοποιήσεις του κλάδου. Συνεπώς, η επίκληση του Προοιμίου του Καταστατικού, έχει εντελώς προσχηματικό αν όχι εμπαικτικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνειών.

Εξάλλου, κάθε δημοσιογράφος έχει την ελεύθερη επιλογή να ενταχθεί ή όχι στην ΕΣΗΕΑ. Είναι όμως αυτονόητο ότι η εκούσια ένταξή του στην Ένωση, συνεπάγεται αυτοδίκαια και την υποχρέωση να τηρεί και να σέβεται τις διατάξεις, που διαλαμβάνονται στο Καταστατικό του Σωματείου μας. Ή εάν εκ των υστέρων διαφωνεί και επιθυμεί να διαφοροποιείται, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του. Τίποτα δεν ισχύει αναγκαστικά, παρά επαφίεται στην αβίαστη θέληση του κάθε συναδέλφου. Η απεργία, που καθιερώνεται ως συνταγματικό δικαίωμα, είναι μέσον για τη διεκδίκηση και προστασία εργασιακών δικαιωμάτων. Και οι αντίστοιχες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, για κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων, πρέπει να είναι σεβαστές και να ακολουθούνται από όλους όσους επέλεξαν να είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ.

Η αντικαταστατική συμπεριφορά του συν. Β. Π., όπως προαναφέρεται στο κατηγορητήριο, έχει καταγγελθεί με την από 10.06.21 ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εγκαλούμενος συνάδελφος έχει την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντού Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Σκάι, θέση αυξημένης αρμοδιότητας και ευθύνης. Και συνακόλουθα έχει και αυξημένη ευθύνη ως προς την άρνησή του, να ακολουθήσει την απεργιακή κινητοποίηση της Ένωσης, καθώς αναπόφευκτα επηρεάζει και τη στάση των συναδέλφων που λειτουργούν υπό τις εντολές του.

Η όλη αυτή συμπεριφορά του, όπως αναφέρεται και στο κατηγορητήριο, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη δεοντολογία.

Κατόπιν αυτών, το ΠΠΣ έκρινε τον εγκαλούμενο συν. Β. Π., ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέο για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και ιζ’ του Καταστατικού και άρθρου 4, παρ. α’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας.

Ως προς την ποινή, με ψήφους 4 έναντι 1 επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 6 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία ήταν υπέρ της επίπληξης με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

Β. Ο δεύτερος εγκαλούμενος συν. Ν.Υ., δεν αμφισβητεί το πραγματικό γεγονός, της μη συμμετοχής του στην απεργιακή κινητοποίηση στις 10.06.21.

Στο υπόμνημά του, διατυπώνει ανάλογες θέσεις με τον πρώτο εγκαλούμενο συν. Β. Π. Επικαλείται το Προοίμιο του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ, που αναφέρεται στην υποχρέωση των δημοσιογράφων προς πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών και ισχυρίζεται πως η άρνησή του, στη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, ήταν σύμφωνη με τις επιταγές της ως άνω Καταστατικής διάταξης.

Το Συμβούλιο, επαναλαμβάνει όσα έχει ήδη προεκθέσει στον πρώτο εγκαλούμενο και ειδικότερα τονίζει:

Το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ, ισχύει περισσότερο από μια τεσσαρακονταετία και η μακρόχρονη εφαρμογή του, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνειών, αλλά αντίθετα με σαφήνεια προσδιορίζει τη σημασία και την έννοια κάθε διάταξης. Τα αναφερόμενα στο Προοίμιο, περί υποχρέωσης των δημοσιογράφων, προς ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου, επισημαίνουν πράγματι το αντίστοιχο καθήκον των μελών της ΕΣΗΕΑ, όπως όλοι το αντιλαμβάνονται. Βέβαια, η διάταξη αυτή καθόλου δεν αναιρεί όσα διατυπώνονται με ακρίβεια στο εδάφιο ιζ’ του άρθρου 7, παρ. 1 του Καταστατικού, που ορίζει ότι τα μέλη της ΕΣΗΕΑ μεταξύ άλλων, οφείλουν: «Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως για απεργία».…

Άλλωστε, αν γινόταν δεκτή η προβαλλόμενη άποψη, ουσιαστικά θα σήμαινε πως οι συνάδελφοι που πειθαρχούν στις αποφάσεις του Σωματείου μας για απεργιακές κινητοποιήσεις, θα ήταν εκείνοι που παραβιάζουν το Καταστατικό, αρνούμενοι δήθεν να ανταποκριθούν στο καθήκον τους προς ενημέρωση του συνόλου και αντίθετα θα εμφανίζοντο ως τάχα υπερασπιστές του Καταστατικού οι διασπαστές του κατά περίπτωση συνδικαλιστικού μας αγώνα.

Εξάλλου, κάθε δημοσιογράφος έχει την ελεύθερη επιλογή να ενταχθεί ή όχι στην ΕΣΗΕΑ. Είναι όμως αυτονόητο ότι η εκούσια ένταξή του στην Ένωση, συνεπάγεται αυτοδίκαια και την υποχρέωση να τηρεί και να σέβεται τις διατάξεις, που διαλαμβάνονται στο Καταστατικό του Σωματείου μας.

Η αντικαταστατική συμπεριφορά του συν. Ν. Υ., όπως προαναφέρεται στο κατηγορητήριο, έχει καταγγελθεί με την από 10.06.21 ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η όλη αυτή συμπεριφορά του, όπως αναφέρεται και στο κατηγορητήριο, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη δεοντολογία.

Κατόπιν αυτών, το ΠΠΣ έκρινε τον εγκαλούμενο συν. Ν. Υ., ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέο για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και ιζ’ του Καταστατικού και άρθρου 4, παρ. α’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας.

Ως προς την ποινή, με ψήφους 4 έναντι 1 επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 4 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία ήταν υπέρ της επίπληξης με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

Η απόφαση καθαρογράφηκε και εγκρίθηκε την Τρίτη, 26.10.21.

Ο πρόεδρος Γιάννης Π. Αποστολόπουλος

Η γραμματέας Μαρία Χριστοφοράτου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *