Κατηγορίες

Προδιαγραφές και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

Με αφορμή το θέμα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τον Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων και προς ενημέρωση των δημοτών, παραθέτουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις
προδιαγραφές ενός ΣΜΑ ώστε να λειτουργεί νόμιμα και χωρίς περιβαλλοντική όχληση.

σμα.jpg

Οι ΣΜΑ είναι δύο τύπων, οι σταθεροί και οι κινητοί. Οι τύποι που παρουσιάζονται στα διαγράμματα αφορούν τους κινητούς ΣΜΑ  που ενδιαφέρουν περισσότερο τον δήμο μας, στοιχίζουν λιγότερο και κατασκευάζονται γρήγορα, σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι θέμα μιας εβδομάδας, όπως πολλοί ισχυρίζονται. 

Η επιλογή για την καταλληλότητα της χωροθέτησης του ΣΜΑ γίνεται με κριτήρια την εξυπηρέτηση των περισσότερων δημοτικών κοινοτήτων, την καλή οδική προσβασιμότητα και την ευκολία σύνδεσης με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Οι εργασίες  υποδομών  που απαιτείται να γίνουν είναι:

  • Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας για την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση, λειτουργίας του Σταθμού, σε θέση που να μπορούν να ζυγιστούν τα απορριμματοφόρα κατά την είσοδο και έξοδο τους.
  • Τοποθέτηση ενός οικίσκου(φυλάκιο) στην είσοδο του ΣΜΑ προκειμένου να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού, να φιλοξενεί τους χώρους υγιεινής (W.C), έναν μικρό χώρο αποθήκευσης καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας της γεφυροπλάστιγγας.
  • Κατασκευή  ράμπας ανόδου και καθόδου των οχημάτων συλλογής και  πλατεία ελιγμών. Στην πλατεία ελιγμών βρίσκονται τοποθετημένες παράλληλα, χοάνες εκφόρτωσης απορριμμάτων.
  • Κατασκευή ράμπας καθόδου των απορριμματοφόρων παράλληλα της ράμπας ανόδου τους.
  • Εσωτερικοί δρόμοι εξυπηρέτησης,
  • Κατασκευή περιμετρικής περίφραξης  και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  • Κατασκευή χώρου στάθμευσης-αναμονής των συρμών (κοντεϊνερ) μεταφόρτωσης καθώς και χώρου στάθμευσης Ι.Χ. 
  • Εγκατάσταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και πυρασφάλειας του χώρου
  • Περιμετρική δενδροφύτευση
  • Άδεια μικρής κλίμακας

Το κόστος ενός σταθμού αυτού του είδους είναι περί τις 250.000 ευρώ και μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω προγραμμάτων, τόσο η αγορά του οικοπέδου όσο και το κόστος μελέτης και κατασκευής του σταθμού.

Η περισσότεροι δήμοι της χώρας έχουν ήδη δημιουργήσει σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων ή είναι σε διαδικασία δημιουργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και ο δήμος μας.

σμα1.jpg

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *