Κατηγορίες

Εξεταστική – «Λίστες Πέτσα» / Ποινικές και πολιτικές ευθύνες διαπιστώνουν τα κόμματα

Καταπέλτης το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ, που στηλιτεύει τα παιχνίδια της κυβερνητικής πλειοψηφίας με τη λειτουργία της Επιτροπής

Και πολιτικές, και ποινικές ευθύνες διαπιστώνει η αντιπολίτευση για τη λίστα Πέτσα, ενώ όλα τα κόμματα στα πορίσματά τους επικρίνουν τη Ν.Δ. για την υπονόμευση της Εξεταστικής και ειδικά για τη μη κλήση πολιτικών προσώπων, όπως του Στέλιου Πέτσα, στην Επιτροπή για τη λίστα Πέτσα. Πρόκειται για «διακωμώδηση της νομιμότητας» τονίζει το ΚΙΝ.ΑΛΛ., ενώ το ΚΚΕ ζητάει «περαιτέρω διερεύνηση» των πολιτικών ευθυνών και η Ελληνική Λύση να σταλεί ο φάκελος στον εισαγγελέα. Μόνο η Ν.Δ. ισχυρίζεται πως δεν υπάρχουν ούτε πολιτικές ούτε ποινικές ευθύνες. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει την Τρίτη για τη σύνταξη πορίσματος το οποίο θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

ΣΥΡΙΖΑ: Παραβίαση εθνικού και ενωσιακού δικαίου

Στο πόρισμά τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ξεκαθαρίζουν ότι «η κυβέρνηση αποκλειστικά, ως αναθέτουσα αρχή, ήταν αυτή που αποφάσισε και ενέκρινε τα ΜΜΕ που εντάχθηκαν στη λίστα Πέτσα και την εκστρατεία-καμπάνια για τον κορωνοϊό. Η ανάδοχος εταιρεία ήταν αυτή που απλώς πρότεινε μέρος των ΜΜΕ και σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτή η οποία ενέκρινε και αποφάσισε.  Όπως πληθώρα μαρτύρων κατέθεσαν, η λίστα Πέτσα τελικά διαμορφώθηκε χωρίς κριτήρια και κανόνες καθώς και χωρίς δημόσια πρόσκληση προς τα ΜΜΕ για να δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στην εκστρατεία για τον κορωνοϊό».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υπογραμμίζει ότι οι αποφάσεις «λήφθηκαν κατά σαφή και ευθεία παράβαση του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, των γενικών αρχών του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της αμεροληψίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών» και ότι «αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση εκτέλεσε μια στρατηγική ποδηγέτησης των ΜΜΕ χρησιμοποιώντας το δημόσιο χρήμα ως επιβράβευση για τη δημόσια εξύμνηση αυτής και του πρωθυπουργού προσωπικά και ταυτόχρονα ως μέσο ουσιαστικής φίμωσης των αντιπολιτευτικών φωνών και τροχοπέδη για την άσκηση σε βάρος τους κριτικής για την πολιτική που ασκούν».

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης χειραγώγησης των ΜΜΕ και εντεύθεν της προσπάθειας διαμόρφωσης συγκεκριμένων πολιτικών στάσεων στους  Έλληνες πολίτες χρησιμοποιήθηκε το δημόσιο χρήμα και για την κατά παραγγελία διενέργεια δημοσκοπήσεων, όπως χαρακτηριστικά αποδείχθηκε στην περίπτωση της δημοσκοπικής εταιρείας Opinion Poll, η οποία διενήργησε δημοσκοπήσεις κατά παράβαση κάθε έννοιας δεοντολογίας, αξιοπιστίας και επιστημονικότητας, με μόνο στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτικών στόχων της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προσωπικά για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών τάσεων και τη χειραγώγηση των πολιτών» επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Δεν κλήθηκαν πολιτικά πρόσωπα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν ξεχνά να υπενθυμίσει τις «θεσμικές παρεκτροπές» της Ν.Δ., όπως μονοκομματικό προεδρείο, κλήση μόνο των μαρτύρων που πρότεινε η Ν.Δ., απόκρυψη εγγράφων κ.ά., με τις οποίες επιχειρήθηκε de facto να ακυρωθεί η λειτουργία της Εξεταστικής. Για παρακώλυση του έργου της Επιτροπής κάνει λόγο το ΚΙΝ.ΑΛΛ. και το ΚΚΕ κάνει λόγο για «μεθόδευση, που απέβλεπε στην αποσιώπηση των όποιων πολιτικών ευθυνών, εμπόδισε τη διερεύνηση της ουσίας των ελεγχόμενων πράξεων εκφυλίζοντας στην πραγματικότητα την όλη διαδικασία». Δεν κλήθηκαν πολιτικά πρόσωπα γιατί «στόχος ήταν η ύφανση μιας πολιτικοποιημένης κατεξοχήν συζήτησης, ήτοι η δημιουργία μιας πολιτικής δίκης, και όχι η ουσιαστική ανεύρεση της αλήθειας» ισχυρίζεται η Ν.Δ.

Ν.Δ.: Δεν έγινε υπόδειξη

Για τη λίστα Πέτσα η Ν.Δ. υποστηρίζει πως «η διαδικασία που ακολούθησε η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση της υλοποίησης της εν λόγω καμπάνιας ήταν απολύτως νόμιμη και διαφανής». «Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας δεν υπήρξε καμία απολύτως πολιτική παρέμβαση για προσθήκη ή απόρριψη μέσων ενημέρωσης από την αναθέτουσα αρχή. Συγκεκριμένα, ως προς την επιλογή συγκεκριμένων μέσων, δεν έγινε η οποιαδήποτε υπόδειξη στην Initiative Media για το αν πρέπει να κοπεί ή αν πρέπει να επιλεγεί ένα συγκεκριμένο μέσο ή για το ύψος τυχόν της χρηματοδότησης του χρόνου που θα έπρεπε να αγοράσει» υποστηρίζει η Ν.Δ.

ΚΙΝ.ΑΛΛ.: Δεν υποστηρίζεται ο ισχυρισμός της Ν.Δ.

«Δεν μπορεί να υποστηριχθεί ο ισχυρισμός της συμπολίτευσης ότι δεν υπήρξε αθέμιτη παρέμβαση στην τελική κατάρτιση του καταλόγου των επιλεγέντων ΜΜΕ» ξεκαθαρίζει όμως το πόρισμα του ΚΙΝ.ΑΛΛ., χωρίς να υιοθετεί την άποψη ότι υπήρξε και χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Το κόμμα εστιάζει σε δύο θέματα για τη λίστα Πέτσα:

* Την «ασάφεια που περιβάλλει το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ υπουργείου και αναδόχου εταιρείας ως προς την επιλογή των ΜΜΕ που θα συμμετείχαν στη διαφημιστική καμπάνια», η οποία «εντοπίζεται ιδίως στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο ομάδων εργασίας. Ο άτυπος χαρακτήρας της επικοινωνίας αυτής προκαλεί σύγχυση ως προς το ποιος ήταν ο προτείνων και ποιος ο τελικώς αποφασίζων. Σύγχυση που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί με την κατάλληλη χρήση των δυνατοτήτων αποτύπωσης του λόγου και της εικόνας των συμμετεχόντων».

* Τη μη τήρηση της νομιμότητας όσον αφορά την έγκαιρη υποβολή στη γνωμοδοτική κρίση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων των σχεδίων νομοθετικών ρυθμίσεων.

«Η εκ μέρους του υπουργείου σύμπτυξη των προθεσμιών σε τόσο μεγάλο βαθμό ισοδυναμεί με διακωμώδηση της νομιμότητας» αναφέρει. Για τη δημοσκόπηση της Opinion Poll το ΚΙΝ.ΑΛΛ. αναφέρει ότι δεν αφήνονται «περιθώρια ασφαλούς συμπεράσματος».

ΚΚΕ: Πολιτικές ευθύνες που χρήζουν και άλλης διερεύνησης

Δεν ακολουθήθηκε ο νόμος για τη λίστα Πέτσα τονίζει και το ΚΚΕ, καταλογίζοντας παράλληλα «σοβαρές πολιτικές ευθύνες τόσο όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή όσο και για την ουσία των ερευνώμενων πράξεων». «Η έκταση και η βαρύτητα αυτών των ευθυνών χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης» προσθέτει με νόημα το πόρισμα της Μαρίας Κομνηνάκα, σημειώνοντας ότι «η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης στα διάφορα ΜΜΕ, στο πλαίσιο της επονομαζόμενης λίστα Πέτσα, δεν διαμορφώθηκε με τα όποια κριτήρια αντικειμενικότητας και διαφάνειας όσον αφορά την επιλογή των μέσων και την κατανομή των ποσών σε αυτά, ενώ είναι προφανές ότι στην επιλογή των κριτηρίων επέδρασαν καθοριστικά πολιτικές σκοπιμότητες ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση του κάθε μέσου».

Ακόμη, αναφέρει ότι «παρακάμφθηκε και το υπάρχον -πλην όμως ανεπαρκές- νομοθετικό πλαίσιο για τα ‘κοινωνικά μηνύματα’ που μεταδίδονται υποχρεωτικά δωρεάν από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα».

Πέντε πορίσματα από τα κόμματα

1. Απολύτως νόμιμη και διαφανής η διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση, λέει η Ν.Δ.

2. Ενδείξεις για ποινικά αξιόποινες πράξεις. Τα στοιχεία να πάνε στην τακτική Δικαιοσύνη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

3. Για διακωμώδηση της νομιμότητας μιλά το ΚΙΝ.ΑΛΛ.

4. Περεταίρω διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών ζητάει το ΚΚΕ

5. Ελληνική Λύση: Να σταλεί ο φάκελος στον εισαγγελέα

ΣΥΡΙΖΑ

Στείλτε στη Δικαιοσύνη τις ενδείξεις για αξιόποινες πράξεις

Την αποστολή στην τακτική Δικαιοσύνη των στοιχείων που προέκυψαν από την Εξεταστική ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., υπογραμμίζοντας ότι προέκυψαν ενδείξεις για ποινικά αξιόποινες πράξεις. «Δεν προέκυψαν μόνο πολιτικές ευθύνες ή απλές παραβάσεις υπηρεσιακών κανόνων εκ μέρους κυβερνητικών και υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά προέκυψαν ενδείξεις που θα μπορούσαν να στηρίξουν την κρίση ύπαρξης βάσιμων υπονοιών για την τέλεση ποινικά αξιόποινων πράξεων και να προκαλέσουν, μετά από ιδιαίτερη έρευνα από τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, ποινική δίωξη εναντίον των δραστών αυτών των πράξεων» τονίζει στο πόρισμά του, ζητώντας «τη διαβίβαση όλων των στοιχείων που έχουν προκύψει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προκειμένου εκείνες να ερευνήσουν περαιτέρω με πλήρη τρόπο και σε πλήρη έκταση όλα τα στοιχεία που έχουν ήδη αναδειχθεί και θεμελιώνουν την ύπαρξη ποινικών ευθυνών».

Μάλιστα, στο πόρισμά του ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επισημαίνει σε σχέση με τους υπουργούς της κυβέρνησης ότι για τις πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 86 παρ. 1 του συντάγματος, την αρμοδιότητα αυτή δύναται να ασκήσει μόνο η ίδια η Ολομέλεια της Βουλής. Η διαβίβαση του πορίσματος στην Ολομέλεια της Βουλής «χωρίς κανέναν περιορισμό ως προς την παραγραφή των αξιόποινων πράξεων συνιστά σαφή δικαίωση της πρωτοβουλίας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 86 του συντάγματος» τονίζει το πόρισμα και σημειώνει με νόημα ότι «πρόκειται για παρακαταθήκη στοιχείων» που θα μπορεί να αξιοποιήσει η Βουλή «οποτεδήποτε στο εξής», δηλαδή «όταν θα μπορεί πραγματικά να αξιώσει τον ρόλο να ελέγξει και ποινικά όλες τις περιπτώσεις διασπάθισης δημόσιου χρήματος που έκανε η σημερινή κυβέρνηση με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *