Κατηγορίες

Οι προϋποθέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για τη Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας στο Μεσολόγγι

Αίτημα από τους τοπικούς φορείς και μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας

Το μπαλάκι στους τοπικούς φορείς του Μεσολογγίου πετάει το Υπουργείο Πολιτισμού αναφορικά με την επανασύσταση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας, υπό την προϋπόθεση να προηγηθεί μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.

Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας με έδρα το Μεσολόγγι ιδρύθηκε το 2003 ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπήρξε αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης προσπάθειας από την Αδελφότητα των Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων σε συνεργασία με άλλους πέντε συλλόγους (Αρχαιολογική και Ιστορική Εταιρεία, Λαογραφικό Σύλλογο, Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου, Εμπορικό Σύλλογο, Σύλλογο Μεσολογγιτών Αττικής) με στόχο τη δημιουργία ενός πνευματικού ιδρύματος που στόχο έχει την προβολή και την προώθηση του ιδανικού της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο.

Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας μπορούσε να αποτελέσει ένα σταθερό πρωταγωνιστή στο διάλογο για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της χώρας και υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δεν υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο όχι απλώς δεν εφήρμοσε τις σχετικές διατάξεις για την ουσιαστική της λειτουργία, αλλά έφτασε μέχρι του σημείου να την καταργήσει χωρίς καμία αιτιολογία το 2014.

Το θέμα επανέφερε πρόσφατα με ερώτησή του στη βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η επανίδρυσή της δε θα έχει απλώς διεθνή αξιακό και ακαδημαϊκό αντίκτυπο, αλλά θα προσθέσει κύρος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου εισφέροντας σημαντικά έσοδα στη χώρα από την ανάπτυξη του σχετικού πολιτιστικού τουρισμού, στηρίζοντας παράλληλα τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνική τους συνοχή, ενώ παράλληλα δε θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό».

Το Υπουργείο Πολιτισμού απαντώντας γραπτώς στην ερώτηση του βουλευτή τονίζει ότι διάκειται θετικά προς την επανασύσταση του φορέα, θέτει όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού:


Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας ιδρύθηκε δυνάμει του ν. 3113/2003 (ΦΕΚ Α΄ 42) με σκοπό τη μελέτη και την έρευνα του φαινομένου της Ελευθερίας από θεσμικής, φιλοσοφικής, ιστορικής, επιστημολογικής, κοινωνικής και κάθε άλλης πλευράς, καθώς και την προώθηση επιμορφωτικών δράσεων και τη διεθνή προβολή και με έδρα την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Με το άρθρο 16 του ν. 4250/2014 η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας καταργήθηκε, καθώς πρόκειται για φορέα που ενώ προβλέφθηκε νομοθετικά η σύστασή του, εντούτοις ουδέποτε δραστηριοποιήθηκε. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διάκειται θετικά προς την επανασύσταση του εν λόγω φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία θα ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς και ότι το σχετικό αίτημα θα συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο φορέας θα είναι ικανός να επιτελέσει τους ορισθησόμενους σκοπούς του. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν είναι αρμόδιο για την ίδρυση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως σωματεία, σύλλογοι κλπ

agriniocultrure.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.