Κατηγορίες

Μαρίνα Μεσολογγίου: Απάντηση Υπουργείου Τουρισμού στον Δ. Κωνσταντόπουλο

Στην διαπίστωση ότι το έργο της μαρίνας Μεσολογγίου, που εδώ και πολλά χρόνια λιμνάζει, έχει πλέον απεμπλακεί από γραφειοκρατικά εμπόδια και μπορεί να προχωρήσει δίνοντας άλλον αέρα στην τοπική οικονομία του Μεσολογγίου προβαίνει το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού.

Απαντώντας γραπτώς σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δ. Κωνσταντόπουλου, ο Υπουργός Β. Κικίλιας ξεκαθαρίζει ότι μετά το τελευταίο κάλεσμα του Υπουργείου –τον Φεβρουάριο του 2021- προς τον παραχωρησιούχο να συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αυτό πλέον έχει γίνει, ενώ έχουν τακτοποιηθεί και οι οικονομικές οφειλές της εταιρείας προς το Δημόσιο.

Με δεδομένο πως μετά την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου και έχει δοθεί και τμηματική άδεια λειτουργίας, πλέον η επένδυση είναι έτοιμη να προχωρήσει. Μάλιστα μέχρι πρόσφατα από την πλευρά των επενδυτών γίνονταν λόγο για έργα της τάξης των 3,5 εκατ. ευρώ. Αυτά τα έργα όπως διευκρινίζεται από την πλευρά του Υπουργείου με βάση την τροποποιημένη Σύμβαση Παραχώρησης θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τεσσάρων ετών από την υπογραφή της τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης δηλαδή έως την άνοιξη του 2023.

Αναλυτικά η απάντηση του Υπουργείου Τουρισμού :

Η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.», η οποία επελέγη κατόπιν διενέργειας σχετικού διαγωνισμού από το οικείο Λιμενικό Ταμείο, αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για τη διαχείριση του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου. Στις 17-12-2013 υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ως άνω εταιρείας σύμβαση παραχώρησης για τη χρήση και εκμετάλλευση της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του εν λόγω Τουριστικού Λιμένα. H ανωτέρω Σύμβαση τροποποιήθηκε με την από 02-05-2019 όμοιά της, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 650/14-01-19 κυα (ΦΕΚ ΑΑΠ 1), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. Τ/1421/07- 04-97 απόφαση Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου εντός της Ζώνης Λιμένος Μεσολογγίου και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορισμοί για την κατασκευή του ως άνω Τουριστικού Λιμένα.

Εν συνεχεία και σύμφωνα με την παρ. 10.3 του άρθρου 31 του ν. 2160/93, η εταιρία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΕ», με το υπ’ αριθμ. ΥΤ11390/12-06-19 έγγραφό της, αιτήθηκε προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού την έκδοση τμηματικής άδειας λειτουργίας διακεκριμένων τμημάτων του Τουριστικού Λιμένα Μεσολογγίου, προσκομίζοντας σχετικό φάκελο δικαιολογητικών.

Η ως άνω άδεια εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 11629/14-06-19 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.Κατόπιν τούτου, η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.», κατέθεσε στο Υπουργείο φάκελο οριστικών μελετών, οι οποίες, αφού μελετήθηκαν, διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση των αντίστοιχων αδειών δόμησης. Περαιτέρω, στις 19-2-2021, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, κάλεσε με έγγραφό της την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.» για την άμεση συμμόρφωση στην εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, 2 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 16 της από 17-12-2013 Σύμβασης Παραχώρησης.

Στις 21-05-2021 η εταιρεία «ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Α.Ε.» υπέβαλε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου πλήρες ιστορικό των προβλημάτων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της καθώς επίσης και αντίγραφο πληρωμής για την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο (αντάλλαγμα παραχώρησης).

Σήμερα, η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές της προς το ελληνικό Δημόσιο, ενημερώνοντας σχετικά κάθε μήνα την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων στον Τουριστικό Λιμένα Μεσολογγίου θέτουμε υπόψη σας ότι, σύμφωνα με το αρ. 6 της από 02-05-2019 Σύμβασης παραχώρησης η οποία τροποποίησε την από 17-12-2013 όμοια Σύμβαση παραχώρησης, “Τα πάσης φύσεως έργα (λιμενικά, χερσαία, ηλεκτρομηχανολογικά) και εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου, που προβλέπονται στις Υπουργικές Αποφάσεις χωροθέτησης αυτού και στις εγκεκριμένες οριστικές μελέτες των έργων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την υπογραφή της παρούσας”.

agrinioculture.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *