Κατηγορίες

Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει ότι την 2η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200) θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αλυκών Τουρλίδας έτους 2023 (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
 2. Έγκριση της υπ’αριθμ. 202/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου σχετικά με έγκριση τιμολογίου για το έτος 2023 (εισηγητής κ.Κων. Λύρος–Δήμαρχος).
 3. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση και εκποίηση ακίνητων του Δήμου έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 5. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ξηρομέρου και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 99 του Ν.3852/2010, προκειμένου να υλοποιηθεί η Πράξη ‘‘ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ στα πλαίσια του ‘‘ΤΠΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ’’ και άξονα προτεραιότητας : 2.6

‘‘Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων’’ με τίτλο ‘‘ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΟΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ’’ (εισηγητής κ.Κων. Λύρος – Δήμαρχος).

 1. Καθορισμός ανωτάτου ορίου χρήσης γραμμών κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 2. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων – Εξόδων των Δράσεων του Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).
 5. Πίνακας Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των χρονικών περιθωρίων και για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω Νομικών Προσώπων και των υπηρεσιών του Δήμου)

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *