Κατηγορίες

Ενημέρωση αλιέων και υδατοκαλλιεργητών για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματικών Αποζημιώσεων

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές ότι κατόπιν της έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης ξεκίνησε η υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης-Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης 2, ‘’Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας’’, του Μέτρου 3.4.3 – «Μέτρα Εμπορίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020».

Πιο συγκεκριμένα:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων (οριστικοποίησης) στον ιστότοπο

apozimiosi-metro343.alieia.gr ορίζεται η: 06.02.2023 & ώρα 09.00 και

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων (οριστικοποίησης)στον ιστότοπο

apozimiosi-metro343.alieia.gr, ορίζεται η : 15.03.2023 & ώρα 14.00.

Αφορά σε Δικαιούχους των 2 Υποδράσεων:

(α): «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας»

(β): «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα υδατοκαλλιέργειας» που τηρούν όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνει αναλυτικά η σχετική Πρόσκληση.

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται για μέγιστη περίοδο επιλεξιμότητας από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχ/κού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) που λειτουργεί στον ιστότοπο apozimiosi-metro343.alieia.gr.

Όροι και προϋποθέσεις καθώς και Δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης περιέχονται στη σχετική Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ που επισυνάπτεται στο παρόν και βρίσκεται αναρτημένη (όπως και στοιχεία της αίτησης σε μορφή αρχείου word), στον δικτυακό τόπο του Επιχ/κού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας: https://alieia.gr/category/anakinosis/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *