Κατηγορίες

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ για τη χρήση drone  στο εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Με βάση το ΦΕΚ (3152/Β/30.9.2016), «Κανονισμός – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS)» επισημαίνεται ότι, η πτήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών / ΣμηΕΑ (drone) σε Προστατευόμενες Περιοχές απαιτεί ειδική άδεια από την Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγ. 1.ε) της KYA H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/B/6-9-10) που αφορά στα  είδη της ορνιθοπανίδας, απαγορεύεται «η σκόπιμη ενόχλησή τους, συμπεριλαμβανομένης της φωτογράφησης, κινηματογράφησης και βιντεοσκόπησής τους, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των νεοσσών, όταν η δραστηριότητα αυτή έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς σκοπούς της παρούσας».
Αντίστοιχα, και η χρήση των drone εμπίπτει στην προαναφερθείσα διάταξη καθώς θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στους νεοσσούς. Ως εκ τούτου, η χρήση τους σε ευαίσθητες για τα είδη περιοχές, όπως αποικίες υδρόβιων πουλιών σε υγρότοπους, νησίδες με αποικίες αρπακτικών και θαλασσοπουλιώνορθοπλαγιές με φωλιές αρπακτικών κ.λπ. ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του φωλιάσματος, απαγορεύεται.

Ωστόσο, τα drone μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας από εξειδικευμένο προσωπικό π.χ  καταγραφή φωλιών ερωδιών σε δυσπρόσιτες περιοχές, αλλά και αποικιών πελεκάνων, όπου μια επί τόπου επίσκεψη θα μπορούσε να προκαλέσει  όχληση στα είδη αυτά. Για να διασφαλιστεί όμως η θετική χρήση τους και η ελαχιστοποίηση της όχλησης στην άγρια πανίδα, θα πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο.

Κατά συνέπεια και σε συνέχεια των ανωτέρω, για τη διεξαγωγή πτήσεων drone εντός προστατευόμενων περιοχών, όπως αυτές έχουν οριστεί με το Ν. 3937/2011 (Εθνικά Πάρκα, περιοχές απόλυτης προστασίας, Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, Ζώνες Ειδικής Προστασίας, Καταφύγια Άγριας Ζωής κ.λπ.) απαιτείται άδεια από την ΥΠΑ/Δ4 καθώς και από την κατά λόγο αρμοδιότητας Δημόσια Υπηρεσία (αρθρο 19, παρ.3, ΦΕΚ 3152/Β/30.9.2016), εν προκειμένω τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ). Κατά την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας χρειάζεται να δικαιολογείται επαρκώς η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης πτήσης σε συνδυασμό με την κατάρτιση όρων για ελαχιστοποίηση της όχλησης στην άγρια πανίδα.

Επομένως κάθε σχέδιο πτήσης που αποστέλλεται στην ΥΠΑ/Δ4 και εμπίπτει σε περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, θα πρέπει να ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και εν τέλει της οικείας Μονάδας Διαχείρισης.

Τα βίντεο που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού και πραγματοποιούνται με τη χρήση drone  οπωσδήποτε είναι εντυπωσιακά, αλλά όταν η λήψη δεν γίνεται με προσοχή και σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες, δύναται να προκαλέσει προβλήματα στην άγρια ζωή, όπως  εγκατάλειψη φωλιών, θήρευση των αυγών τους  ή θάνατο των απροστάτευτων νεοσσών.

Οι περιοχές του Εθνικού Πάρκου είναι Προστατευόμενες Περιοχές και ανήκουν στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 (Ειδική Ζώνη Διατήρησης για οικοτόπους και είδη – ΕΖΔ, Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πτηνά – ΖΕΠ).

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής, Στερεάς Ελλάδας καλεί τους κινηματογραφιστές – ερασιτέχνες και επαγγελματίες- να σεβαστούν τη σχετική νομοθεσία, ώστε τα πτηνά  και τα άλλα είδη να συνεχίσουν να ζουν -όσο το δυνατόν- ανενόχλητα στα φυσικά ενδιαιτήματά τους.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την χρήση  drone, επικοινωνείτε με την Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής, Στερεάς Ελλάδας του ΟΦΥΠΕΚΑ στο τηλ. 26320 55094.

Συμπερασματικά

  • πτήση drone σε Προστατευόμενες Περιοχές απαιτεί ειδική άδεια από την Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Για κάθε σχέδιο πτήσης drone, εντός των Προστατευόμενων Περιοχών, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)
  • Η χρήση drone σε ευαίσθητες για τα είδη περιοχές, όπως σε υγροτόπους με αποικίες υδρόβιων πουλιώννησίδες με αποικίες αρπακτικών και θαλασσοπουλιών, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του φωλιάσματος, απαγορεύεται.

Ποιος είναι ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *