Κατηγορίες

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις καταρτιζόμενων ΙΕΚ, για το πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής της ΓΣΕΕ

Δημοσιεύθηκε σήμερα, η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), για συμμετοχή τους σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος στο σύνδεσμο: https://www.e-iekpraktiki.gr

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, καταρτιζόμενοι Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά, που έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους και οι οποίοι:

  • δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης. Αφορά τόσο τους ωφελούμενους που ξεκινούν για πρώτη φορά την πρακτική τους άσκηση όσο και αυτούς που, για οποιοδήποτε λόγο, διέκοψαν ή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση.
  • δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • δεν παρακολουθούν άλλη συναφή πράξη

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί, ότι αντίστοιχη αίτηση υποβάλλεται και από τον εργοδότη που θα προσφέρει θέση πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και ταυτόχρονης υποβολής δικαιολογητικών (σε μορφή pdf) θα είναι ανοικτή από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τον Ιούνιο 2024. Δηλαδή έως και έξι (6) μήνες πριν την ολοκλήρωση των δράσεων υλοποίησης επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών (έως 960 ώρες).

Ωστόσο, σε περίπτωση που καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων, ο ως άνω χρόνος θα τροποποιείται με σχετική ενημέρωση που θα αναρτάται στον ιστότοπο που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του έργου με MIS 5069416 και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΝΕ /ΓΣΕΕ.

Αποζημίωση πρακτικά ασκούμενου

Σε κάθε ωφελούμενο/η που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, θα καταβάλλεται από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ αποζημίωση 3,484 €/ώραεξάμηνης (έως 960 ώρες) πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 31986/Β/28.03.2023) «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», όπως ισχύει.

Πληροφορίες

Στα συνημμένα αρχεία, θα βρείτε τη σχετική Πρόσκληση. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρέχονται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 11:00-15:00 (για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) στην κυρία Κατερίνα Μπάρλου, στο γραφείο ΙΝΕ /ΓΣΕΕ, Πάτρα (τηλ: 2610 226347/624755, e-mail: [email protected]).

Συνημμένα αρχεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *