Κατηγορίες

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:30 θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και της υπ’αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος–Δήμαρχος).
 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 1ης Σ.Σ.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου” (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος–Δήμαρχος).
 1. Έγκριση 3ου πρακτικού ηλεκτρ. διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»” για ένα έτος (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφ. 19/2023) σχετικά χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση του οικονομικού φορέα “ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ” στη θέση Πραϊμενα ή Σωτήρα της Τ.Κ. Κατοχής (εισηγητής κ.Αλετράς Αντων.–Αντιδήμαρχος).
 2. Λήψη απόφασης για μεταφορά του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ -ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ” στο πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027” (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος–Δήμαρχος).
 1. Λήψη απόφασης για μεταφορά του έργου “ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ” στο πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027” (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος–Δήμαρχος).
 1. Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των συντελεστών τελών καθαριότητας- φωτισμού για το έτος 2024 (απόφ. 334/2023) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των τελών διαφήμισης για το έτος 2024 (απόφ. 318/2023) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών του τέλουςακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2024 (απόφ. 319/2023) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομιών – πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024 (απόφ. 320/2023) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2024 (απόφ. 321/2023) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής ή μη του του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για κάθε στεγασμένο χώρο οικιακού καταναλωτού ή καταναλωτού εμπορικής ή βιομηχανικής χρήσης που βρίσκεται στην Περιφέρεια του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2024 (απόφ. 322/2023) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. Αντιδήμαρχος).
 2. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής ή μη του ημερήσιου τέλους κάτοχων επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών προσερχόμενων στις λαϊκές αγορές Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2024 (απόφ. 323/2023) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για Τιμές Ζωνών, Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδων (ΣΑΟ), Συντελεστές Οικοπέδων (ΣΟ), Τιμές οικοπέδων, σύμφωνα με την αριθ. 57732 ΕΞ 2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2375 τεύχος Β ́ 7 Ιουνίου 2021) για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έτος 2024 (απόφ. 325/2023) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώρ.–Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί συμπληρωματικής γνωμοδότησης Μεταβολών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2024-2025 (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώρ.–Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί ίδρυσης Τομέα και ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑΛ Μεσολογγίου και ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑΛ Κατοχής για το σχολ. έτος 2024-2025 (εισηγητής κ.Σωτηρακόπουλος Γεώρ.–Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 3ου πρακτικού ηλεκτρ. διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Ν.Π. «Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»” για ένα έτος (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 2. Έγκριση μελέτης και όροι διακήρυξης για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ” (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος–Δήμαρχος).
 1. Έγκριση μελέτης και όροι διακήρυξης για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ & Δ.Ε. ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ” (εισηγητής κ.Λύρος Κων/νος–Δήμαρχος).
 1. Εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση αναθεώρησης ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης της ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων – Εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού της ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2023 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.– Αντιδήμαρχος).
 1. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 26/2023 απόφασής μας περί καταβολής σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας προηγουμένων ετών (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).
 1. Μεταβολές και Διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ.–Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Τσώλος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *