Κατηγορίες

Ας πάμε μπροστά ! Να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά

Στελέχωση υπηρεσιών Δήμου Μεσολογγίου

Πολλά γράφονται και λέγονται τους δύο τελευταίους μήνες με την ευκαιρία της ανάληψης  των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής. Από τη μια, διαβάζουμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό στο ταμείο, μια ολόκληρη ΣΑΤΑ, εξασφαλισμένα και δημοπρατημένα έργα, μαγιά και προίκα έργων 5.257.000 € της απερχόμενης προς τη νέα διοίκηση του δήμου. Από την άλλη, για εικόνες διάλυσης, κυκεώνα χρεών, οφειλών στον ΕΦΚΑ, χαλασμένων μηχανημάτων, «παγωμένων» έργων, «αγνοούμενων εργαζομένων»,  χρεών σε προμηθευτές 380.000 € για ηλεκτρολογικά είδη, λιμανιού βυθισμένου στο σκοτάδι και το απόλυτο χάος, Fake news, κλπ. Εμφανίστηκαν μάλιστα και νέα «απρόσωπα» πρόσωπα στο facebook και σε ιστοσελίδες και εφημερίδες με ψευδώνυμα, όπως «Εργολάβος» και «Λόρδος Βύρων»(προεκλογικά) και «Ο Λόρδος Βύρων ο αληθινός» ή ο «ΑΧΙΝΟΣ» (μετεκλογικά), με στόχο να δημιουργούν σύγχυση στον κόσμο συνεχίζοντας τις κατηγορίεςμεταξύ νέου και παλαιού δημάρχου. 

Φαντάζομαι όμως, ότι οι πολίτες και κυρίως οι δημότες του Δήμου μας, που ενδιαφέρονται πραγματικά για τον τόπο, δεν ενδιαφέρονται και δεν πείθονται με τα λόγια ή με το τι γράφει ο ένας Λόρδος ή ο άλλος. Γνωρίζουν και βιώνουν την πραγματική σημερινή κατάσταση του Δήμου και των δημοτών και γι αυτό περιμένουν από τους μεν μια σωστή αντιπολίτευση με σοβαρό έλεγχο και  προτάσεις και από τους δε λιγότερα λόγια και περισσότερα έργα.

Θα ήταν πολύ καλύτερο αν ασχολούμαστε με άλλα θέματα πολύ πιο βασικά και σημαντικά για την περιοχή μας. Γνωρίζουμε όλοι π.χ. ότι για να γίνουν έργα σε κάθε περιοχή θα πρέπει ο Δήμος εκτός των ανάλογων κονδυλίων να έχει το απαραίτητο προσωπικό αλλά και έτοιμα σχέδια και μελέτες για να τα υποβάλλει προς ένταξη σε διάφορα ευρωπαϊκά, και όχι μόνο, προγράμματα. Γι αυτό στη συνέχεια, δίνουμε ένα παράδειγμα. 

Γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η Πολεοδομία και άλλες υπηρεσίες του Δήμου καθώς και η ΔΕΥΑΜ είναι υποστελεχωμένες, με ακάλυπτες οργανικές θέσεις κυρίως μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων με αποτέλεσμα οι υπηρετούντες να μην μπορούν και να μην προλαβαίνουν να προετοιμάσουν τις απαραίτητες μελέτες έργων και έτσι να χάνονται ευκαιρίες και χρήματα για τον τόπο που έχει τόσες ανάγκες.

Ας δούμε λοιπόν, τι  έγινε την τελευταία 4ετία στο Δήμο μας για τη στελέχωση των παραπάνω Τεχνικών Υπηρεσιών. Η απάντηση είναι εύκολη αν μελετήσουμε τον Πίνακα 1 που περιλαμβάνει τα αριθμητικά δεδομένα των τελευταίων διορισμών σε όλους τους  Δήμους της Αιτωλ/νίας. 

Καταρχήν, με την αριθμ. 13Κ/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 66/31-12-2021) το Δεκέμβριο του 2022 προσλήφθηκαν ως μόνιμο προσωπικό σε Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄βαθμού 1.468 υπάλληλοι ΠΕ και 304 υπάλληλοι ΤΕ κατηγορίας.

Στο Μεσολόγγι από αυτό το προσωπικό, προσλήφθηκαν 3 μηχανικοί ΠΕ και 1 ΤΕ. Ωστόσο αρχικά, παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία μόνον οι 2. Γι αυτό και στις 13/12/2023 εγγράφηκαν στο συμπληρωματικό πίνακα διοριστέων 2 νέοι υποψήφιοι προς αναπλήρωση αυτών που δεν δέχτηκαν το διορισμό τους, οι οποίοι ωστόσο αναμένονται μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια, με την αριθμ. 3ΓΒ/2023 προκήρυξη του, το ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 

51/13-12-2023) προκήρυξε την πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι (4.276) θέσεων σε φορείς του δημοσίου από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο).  Για το Δήμο Μεσολογγίου προβλέπεται μόνο 1 θέση πολιτικού μηχανικού που πρόκειται να πληρωθεί στο μέλλον μετά τα οριστικά αποτελέσματα, όταν και όποτε υπάρξουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ
ΔΗΜΟΙΑΓΡΙΝΙΟΥΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΒΟΝΙΤΣΑΣΘΕΡΜΟΥΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣΞΗΡΟΜΕΡΟΥΣΥΝΟΛΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ        
ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝ.1 2  115
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ2111 117
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ2 (1 ΔΕΥΑ)1  11 5
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 2 (1 ΔΕΥΑ)1    14
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ4 (1 ΔΕΥΑ)21121112
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 1  1114
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 11  1 3
ΟΙΚΟΝΟ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1 (ΔΕΥΑ)121   5
ΧΗΜΙΚΟΣ1 (ΔΕΥΑ)      1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ1 (ΔΕΥΑ) 11   3
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ11     2
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΕ      11
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ    1  1
ΣΥΝΟΛΟ1598456653

Παράλληλα, έχοντας υπόψη το τελευταίο ηλεκτρονικό οργανόγραμμα του Δήμου, διαμορφώσαμε τον παρακάτω Πίνακα 2 που αφορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Να σημειώσουμε εδώ ότι σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες οι κενές θέσεις είναι πολύ περισσότερες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΣΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
  Καλυμμένη/ΔεσμευμένηΚενήΣύνολο
 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛΕΚΤ/ΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ      112
 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11
 ΤΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ112
 ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ246
 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11
 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 11
 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ3 3
 ΤΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11
 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11
 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11
 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1 1
 ΤΕ3 ΤΕΧΝ/ΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2 2
 ΤΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 33
 ΔΕ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11
  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ1 1
 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2 2
 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ224
 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11
 ΤΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 33
 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1 1
 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                                  1 1
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1 1
                                                                                                         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ182240

Τελικά, βλέποντας τους πίνακες μπορούμε να βγάλουμε αρκετά συμπεράσματα. 

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η ΤΥΔΚ (Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων) και η Πολεοδομία, μεταφέρθηκαν στο Δήμο και ταυτόχρονα οι υπάλληλοίτους μετατάχτηκαν σε αυτόν. Ωστόσο, πολλοί πήραν σύνταξη ή μετάθεση σε άλλες περιοχές και υπηρεσίες, όπως π.χ. στον Δήμο Αγρινίου, χωρίς μέχρι σήμερα να αναπληρωθούν.

Στις υπηρεσίες τεχνικών έργων το οργανόγραμμα του Δήμου προβλέπει 40 θέσεις. 

Παρά το γεγονός ότι στις Τεχνικές Υπηρεσίες υπήρχανκενές θέσεις διαφόρων κλάδων, μετά τους 2 τελευταίους διορισμούς  καλύφθηκαν μόνον οι 5 (Πίνακες 1 και 2).

Έτσι, σήμερα,  υπηρετούν 18 (45%) υπάλληλοι (με τους 2 που αναμένονται), ενώ τα κενά είναι 22 (55%) (Πίνακας 2).

Διαπιστώνουμε ότι οι 5 θέσεις που προκηρύχτηκαν για το Δήμο Μεσολογγίου την τελευταία 4ετία αποτελούν μόνον το 9,40% του συνόλου των δήμων του νομού (μόνον ο Δήμος Θέρμου υπολείπεται του δικού μας)(Πίνακας 1). 

Για τη ΔΕΥΑΜ, με τα τόσα προβλήματα, δεν ζητήθηκε προς κάλυψη καμία θέση, τη στιγμή που, στη ΔΕΥΑ Αγρινίου, που ήδη είναι πολύ καλύτερα στελεχωμένη, προβλέπονται 6 διορισμοί τεχνικών κλάδων (Πίνακας 1).

Ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος που δεν τον προτιμούν οι υπό διορισμό υπάλληλοι. Στην πρώτη φάση των διορισμών από τους 5 νεοδιόριστους ανέλαβαν μόνο οι 2. Οι υπόλοιποι … αναμένονται. 

Στους τελευταίους γύρους των μετατάξεων του 2022, ο Δήμος είχε τη δυνατότητα να ανοίξει θέσεις για τις υπηρεσίες του, ωστόσο άνοιξε μία μόνο θέση ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για την οποία μάλιστα, δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος.   

Άραγε, μήπως στα στοιχεία που στέλνει ο Δήμος στο Υπουργείο Εσωτερικών πριν τους κάθε είδους διορισμούς ή μετατάξεις δεν περιλαμβάνονται όλες οι κενές θέσεις του οργανογράμματος;

Χρειάζεται λοιπόν να επιδειχτεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το Δήμο και τις υπηρεσίες του για την κάλυψη το συντομότερο δυνατόν όλων των κενών θέσεων με το αναγκαίο υπαλληλικό προσωπικό, ώστε να υπάρξουν και τα καλύτερα αποτελέσματα για όλους και για τον τόπο μας.

ΥΓ. Μόλις προχθές, 22/02/2024, επαληθέφτηκαν  οι παραπάνω διαπιστώσεις μας. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ με Αριθμό 1Κ/2024, που αφορά στην πλήρωση 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στη Δημοτική Αστυνομία. Στην Αιτωλοακαρνανία προβλέπονται 23 προσλήψεις (10 στο Αγρίνιο, 10 στη Ναυπακτία και μόνον 3 στο Μεσολόγγι). Ο Δήμος μας για μια ακόμη φορά ουραγός. 

Ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων (1.213) προέκυψε έπειτα από την υποβολή αντίστοιχων αιτημάτων στην οποία προχώρησαν οι δήμοι, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *