Καταβολή του αδειοδωρόσημου Αυγούστου σήμερα 5/5 ανακοινώνει το Σωματείο Οικοδόμων Μεσολογγίου

Η Διοίκηση του Σωματείου Οικοδόμων Μεσολογγίου “Η ΠΡΟΟΔΟΣ’ ενημερώνει τα μέλη του ότι σήμερα 05/08/2022, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του […]

Διαβάστε περισσότερα