Με εντολή κυβέρνησης καταργήθηκε η συνταγογράφηση από ιδιώτες γιατρούς σε ανασφάλιστους

Τη συνταγογράφηση από ιδιώτες γιατρούς σε ανασφάλιστους κατήργησε η Κυβέρνηση, στέλνοντας τους ασθενείς να συνωστίζονται στις ήδη επιβαρυμένες δημόσιες δομές. […]

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλγητη η κατάργηση συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους και ΑΜΕΑ από ιδιώτες ιατρούς!

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4865/ τεύχος Α΄/ αρ. φύλλου 238/4-12-2021 καταργείται η ρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (παρ. […]

Διαβάστε περισσότερα