Δωρεά Απογόνων Εξοδιτών Καπεταναίων Ντοβαίων υπέρ της  Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η Ξανθή Ντόβα, Ο Κωνσταντίνος Ντόβας και η Βασιλική Ντόβα, Απόγονοι των Εξοδιτών Κλεφτοκαπεταναίων του Ζυγού Ντοβαίων,  στη μνήμη των […]

Διαβάστε περισσότερα