Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση σύμβασης […]

Διαβάστε περισσότερα