Γ. Λαμπρόπουλος: Δημιουργική Λογιστική από τον συνδυασμό Δημιουργική Ανατροπή

Οι τόσο σημαντικές λέξεις “δημιουργώ” και “δημιουργία”, οι οποίες εσωκλείουν τις έννοιες “παράγω, φτιάχνω, κατασκευάζω”, με την τωρινή δημοτική αρχή […]

Διαβάστε περισσότερα