Μη νόμιμη απασχόληση διαπίστωσαν επιθεωρητές του ΑΣΕΠ στο Πνευματικό Κέντρο του δήμου Μεσολογγίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 5172/«9.11.2021», ημ/νία κυκλοφορίας 12.11.2021) η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής […]

Διαβάστε περισσότερα