Ανακοίνωση Συμβούλιου Κοινότητας Μεσολογγίου για ΥΗΕ Μεσοχώρας στον Αχελώο

Το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου συμμετέχει στη διαβούλευση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας” στον […]

Διαβάστε περισσότερα

Ηχηρό ΟΧΙ από την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας για το ΥΗΕ Μεσοχώρας στον Αχελώο

Με ισχυρή πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας απέρριψε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον […]

Διαβάστε περισσότερα