Νίκος Σταμάτης: «Οι σχολικές επιτροπές στην εποχή του κ. Λύρου»

Σημαντικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κάθε Δήμου της επικράτειας, είναι οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Διοικούνται από Συμβούλιο, […]

Διαβάστε περισσότερα