Εκτός του Προγράμματος Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Μεσολογγίου

Το Υπουργείο Εσωτερικών με σχετική του απόφαση (ΑΠ 89519/23-12-2022, ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) ενέταξε στο «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό και […]

Διαβάστε περισσότερα