Θησαυροί των Οινιαδών / «Η Παναγία η Λεσινιώτισσα»

Η Ιερά Μονή της Παναγίας Λεσινίωτισσας είναι ένα κτιριακό συγκρότημα που αναπτύχτηκε γύρω από ένα ναό ρυθμού βασιλικής που βρίσκεται […]

Διαβάστε περισσότερα