Ενημέρωση αλιέων και υδατοκαλλιεργητών για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματικών Αποζημιώσεων

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές ότι κατόπιν της έκδοσης σχετικής Πρόσκλησης ξεκίνησε η υποβολή […]

Διαβάστε περισσότερα