Ολοκλήρωση του  ερευνητικού έργου «Παραγωγή Αποξηραμένων Βιολογικών Αγροδιατροφικών Προϊόντων Υψηλής Αξίας, Με Χρήση Καινοτόμων Εφαρμογών Λυοφιλίωσης – LyoBioFood»

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το  ερευνητικό έργο «Παραγωγή Αποξηραμένων Βιολογικών Αγροδιατροφικών Προϊόντων Υψηλής Αξίας, Με Χρήση Καινοτόμων Εφαρμογών Λυοφιλίωσης – LyoBioFood» από μία ομάδα πέντε καινοτόμων ιδιωτικών & […]

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνοι Ελαιώνες: Σύμπραξη για έξυπνα αγροκτήματα Βιολογικής Ελιάς & καινοτόμα προϊόντα

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (EU CAP Network), στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων στήριξης της καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσεων για […]

Διαβάστε περισσότερα