Έξυπνοι Ελαιώνες: Σύμπραξη για έξυπνα αγροκτήματα Βιολογικής Ελιάς & καινοτόμα προϊόντα

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (EU CAP Network), στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων στήριξης της καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσεων για […]

Διαβάστε περισσότερα