Έξυπνοι Ελαιώνες: Σύμπραξη για έξυπνα αγροκτήματα Βιολογικής Ελιάς & καινοτόμα προϊόντα

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (EU CAP Network), στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων στήριξης της καινοτομίας και της ανταλλαγής γνώσεων για […]

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνοι Ελαιώνες (Smart Olive Farm) – Σύμπραξη για έξυπνα αγροκτήματα Βιολογικής Ελιάς & καινοτόμα προϊόντα

Η δράση έξυπνοι ελαιώνες (Smart Olive Farm) «Σύμπραξη για έξυπνα αγροκτήματα Βιολογικής Ελιάς & καινοτόμα προϊόντα» αξιοποιεί τη χρήση καινοτόμων […]

Διαβάστε περισσότερα